600x400-uniro10000

Voor industriële doeleinden is er vaak water van een bepaalde kwaliteit nodig

Water is een heel belangrijke hulpbron voor heel wat industrieën, waar het ingezet wordt als onbehandeld water, proceswater of afvalwater. Dit water moet behandeld worden voordat het in het proces mag terechtkomen om te verzekeren dat de kwaliteit en de eigenschappen van het water het industriële proces zo efficiënt mogelijk zullen ondersteunen. Er dient op zijn minst voor te worden gezorgd dat het water zo weinig mogelijk schade veroorzaakt aan de procesuitrusting.

Daarnaast is er tegenwoordig een duidelijke trend te merken in industrieën die grote hoeveelheden water gebruiken, zoals de staal-, voedings- en drankindustrie, … om water steeds meer te recycleren en te hergebruiken, waardoor zowel het waterverbruik als de vervuiling teruggedrongen worden – wat zodoende dus ook leidt tot lagere kosten.

De waterzuiveringsoplossingen van Guldager zijn uiterst flexibel en dus gemakkelijk aan te passen aan de vereisten van de klant.

GRONDBEGINSELEN VAN MEMBRAANTECHNOLOGIE

Membranen spelen een belangrijke rol in heel veel processen voor uitwisseling en afscheiding. In de natuur, zoals de processen die te maken hebben met het metabolisme van levende cellen of in de wateropname van planten.
Ze hebben de eigenschap om bepaalde substanties (doorgaans vloeistoffen) gemakkelijk te laten passeren en vormen een nagenoeg onoverwinnelijke barrière voor andere substanties.
Dankzij de productie van synthetische membranen is het mogelijk om gebruik te maken van deze fascinerende eigenschappen voor uitwisseling en afscheiding van de membranen voor technische processen en dat op grote schaal en op lange termijn. Voor de meeste technische toepassingen wordt de afscheidende eigenschap van de membranen gebruikt.

HET MEMBRAANPROCES HEEFT TWEE TYPISCHE EIGENSCHAPPEN:

Ze werken op basis van puur fysische eigenschappen, d.w.z. dat de componenten die moeten worden afgescheiden niet thermisch, chemisch of biologisch gewijzigd worden.
Ze hebben een modulair ontwerp en kunnen dus aangepast worden aan elke stroomcapaciteit.
De drijvende kracht voor de afscheiding zit in het verschil tussen transmembraan en druk. De verschillende, door druk aangedreven processen van microfiltratie, ultrafiltratie, nanofiltratie en omgekeerde osmose verschillen onderling op het vlak van drukverschil. Hoe kleiner de poriën van het membraan, hoe groter het drukverschil.
Met membraanprocessen die door druk aangedreven worden, kan er tot op moleculair niveau afgescheiden worden.

filtration.

TOEPASSINGSGEBIED VAN SYSTEMEN VOOR ULTRAFILTRATIE

  • Behandeling van drinkwater (ontsmetting)
  • Filtering van afvalwater
  • Behandeling van oppervlaktewater
  • Behandeling van filterspoelwater
  • Behandeling van zwembadwater
  • Behandeling van industrieel water in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
  • Behandeling van koelwater

800x300px-membraner

OVER GULDAGER A/S

Guldager is een Deens familiebedrijf. Het bedrijf werd in 1946 opgericht en is vandaag de dag een modern bedrijf dat internationaal vertegenwoordigd wordt door dochterondernemingen, agenten en dealers. We beschikken over jarenlange ervaring, een uitgebreide knowhow die we steeds up-to-date houden en de modernste technologieën om te voldoen aan de meest uiteenlopende behoeften van onze klanten.

Contact

Guldager A/S is een internationaal bedrijf dat helemaal ten dienste van zijn klanten staat. Overal ter wereld kunnen onze klanten op ons rekenen voor een uitgebreide dienstverlening en ondersteuning. Neem contact op met een medewerker van het Guldager-team. Wij staan voor u klaar.

Details >

Guldager N.V. Halleweg 385 1500 Halle Belgique Tel: +32 2 569 09 73